778 004 006
Kontaktujte nás:
778 004 006

Money S4 – podnikový ERP informační systém

Money S4 a Money S5 jsou moderní podnikové informační systémy nebo také ERP systémy. Zkratka ERP pochází z anglického Enterprise Resource Planning neboli plánování podnikových zdrojů. Informační systém Money S4 a Money S5, označovány jako Money ERP, se vyznačují snadným a intuitivním ovládáním. Dostupné jsou široké možnosti nastavení a přizpůsobení požadavkům uživatele. Samotná instalace je velmi rychlá a probíhá v řádech dnů.

Money ERP obsahuje všechny standardní funkce moderního ekonomického softwaru pro firmy a zároveň poskytuje důležité nástroje pro řízení firmy. Díky práci s Money ERP bude Vaše společnost fungovat efektivněji a současně získáte cenná data pro růst Vašeho byznysu.

UŽIVATELÉ MONEY ERP

Systém Money S4 je ideálním řešením pro společnosti, které chtějí funkčnost velkých ERP systémů, ale nemohou si dovolit investici v řádech statisíců korun. Cena za ERP Money S4 se pohybuje zpravidla od 50 000 – 120 000 Kč. Typickým uživatelem je společnost, která za rok pracuje alespoň se stovkami tisíc dokladů a používá až 10 PC.

Money S5 se na rozdíl od Money S4 umí přizpůsobit požadavkům firem a uživatelů na míru. Díky otevřenosti systému, který umožňuje zakázkově programovat a zasahovat i do vybraných funkcionalit, se rozšiřují možnosti ERP systému, který pak efektivně zpracovává i specifické požadavky firem a uživatelů.

VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MONEY ERP

Systém Money S4 spojuje funkčnost pokročilých ERP systémů, rychlou instalaci a to s nízkými pořizovacími náklady. Na rozdíl od účetního programu Money S3, který je typickým „krabicovým“ řešením, nabízí řadu dílčích funkcí na míru. Navíc jsou dostupná bohatá uživatelská nastavení. Zpracování dat probíhá na Microsoft SQL Serveru a odpadají tak starosti s jejich správností či ztrátou.

Pokud je tedy pro Vás Money S3 nedostatečné a nevyužijete všechny možnosti implementace na míru u ERP Money S5, je informační systém Money S4 tou pravou volbou. Uživatelé, kteří přecházejí z Money S3 z důvodů zvýšení nároků oceňují příbuznost ovládání i rozhraní.

HLAVNÍ FUNKCE, VLASTNOSTI A MODULY SYSTÉMU MONEY ERP

Již v základní verzi je obsažena řada modulů, které pokrývají požadavky společností z většiny oblastí obchodu, služeb i výroby. Nadstandardní funkce jsou potom dostupné v samostatných rozšiřujících modulech.

ÚČETNICTVÍ

Vedení podvojného účetnictví, tvorba výstupů na základě požadavků legislativy, seznam údajů z veškerých evidencí provázaných s modulem.

FAKTURACE

Evidence veškerých typů faktur vydaných i přijatých, vystavování nových faktur, možnost přebírání adres i položek z Adresáře i katalogu.

ADRESÁŘ

Evidence zákazníků včetně jejich věrnostních slev, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob a společností, snadný export dat do dalších modulů.

SKLADY

Katalog veškerých obchodovaných předmětů a služeb, vytváření logických i fyzických skladů. Široké možnosti katalogizovaných údajů i výstupů.

PERSONALISTIKA A MZDY

Striktní oddělení personálních a mzdových údajů z důvodů ochrany soukromí, časově rozlišitelné údaje, obsahuje „pomocnou evidenci“ Kniha jízd.

ZAKÁZKY

Pomůže vám jednoduše sestavit plán i rozpočet, evidovat náklady i výnosy a propojit vše s položkami dokladů. Řada vlastních nastavení a podmínek.

CRM

Zautomatizuje komunikaci se zákazníky, umožní vám vytvářet hromadné operace a zlepšuje přehled o práci vašich obchodníků. Zároveň jim usnadňuje činnost.

CENÍKY

Definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu, export cen do faktur, skladů, objednávek apod. Je možné vytvářet vlastní, sezónní i akční ceníky.

MAJETEK

Evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, rozsáhlé možnosti odpočtu leasingového majetku.

MEZINÁRODNÍ DPH

Na pár kliknutí vystavíte doklady pro odvod DPH v kterémkoliv státu Evropské unie.

ESHOP KONEKTOR PLUS

Propojte váš internetový obchod s Money ERP. Už nebudete přepisovat objednávky, omezíte chyby při kopírování adres a velmi snadno aktualizujete ceny i informace o nabízeném zboží.

EXPEDICE

Efektivnější automatizovaná distribuce poštovních zásilek – tisk štítků, napojení na systémy přepravce aj.