778 004 006
Kontaktujte nás:
778 004 006

Money S4 – podnikový ERP informační systém

Money S4 je moderní podnikový informační systém nebo také ERP systém. Zkratka ERP pochází z anglického Enterprise Resource Planning neboli plánování podnikových zdrojů. Informační systém Money S4 se vyznačuje snadným a intuitivním ovládáním. Dostupné jsou široké možnosti nastavení a přizpůsobení požadavkům uživatele. Samotná instalace je velmi rychlá a probíhá v řádech dnů.

Money S4 obsahuje všechny standardní funkce moderního ekonomického softwaru pro firmy a zároveň poskytuje důležité nástroje pro řízení firmy. Díky práci s Money S4 bude Vaše společnost fungovat efektivněji a současně získáte cenná data pro růst Vašeho byznysu.

UŽIVATELÉ ERP MONEY S4

Podnikový informační systém Money S4 je ideálním řešením pro společnosti, které chtějí funkčnost velkých ERP systémů, ale nemohou si dovolit investici v řádech statisíců korun. Cena za ERP Money S4 se pohybuje zpravidla od 50 000 – 120 000 Kč. Typickým uživatelem je společnost, která za rok pracuje alespoň se stovkami tisíc dokladů a používá až 10 PC.

VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MONEY S4

Podnikový informační systém Money S4 spojuje funkčnost pokročilých ERP systémů, rychlou instalaci a to s nízkými pořizovacími náklady. Na rozdíl od účetního programu Money S3, který je typickým „krabicovým“ řešením, nabízí řadu dílčích funkcí na míru. Navíc jsou dostupná bohatá uživatelská nastavení. Zpracování dat probíhá na Microsoft SQL Serveru a odpadají tak starosti s jejich správností či ztrátou.

Pokud je tedy pro Vás Money S3 nedostatečné a nevyužijete všechny možnosti implementace na míru u ERP Money S5, je informační systém Money S4 tou pravou volbou. Uživatelé, kteří přecházejí z Money S3 z důvodů zvýšení nároků oceňují příbuznost ovládání i rozhraní.

Money S4 - náhled uživatelského rozhraní

HLAVNÍ FUNKCE, VLASTNOSTI A MODULY ERP SYSTÉMU MONEY S4

Již v základní verzi je obsažena řada modulů, které pokrývají požadavky společností z většiny oblastí obchodu, služeb i výroby. Nadstandardní funkce jsou potom dostupné v samostatných rozšiřujících modulech.

ÚČETNICTVÍ

Vedení podvojného účetnictví, tvorba výstupů na základě požadavků legislativy, seznam údajů z veškerých evidencí provázaných s modulem.

FAKTURACE

Evidence veškerých typů faktur vydaných i přijatých, vystavování nových faktur, možnost přebírání adres i položek z Adresáře i katalogu.

ADRESÁŘ

Evidence zákazníků včetně jejich věrnostních slev, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob a společností, snadný export dat do dalších modulů.

SKLADY

Katalog veškerých obchodovaných předmětů a služeb, vytváření logických i fyzických skladů. Široké možnosti katalogizovaných údajů i výstupů.

PERSONALISTIKA A MZDY

Striktní oddělení personálních a mzdových údajů z důvodů ochrany soukromí, časově rozlišitelné údaje, obsahuje „pomocnou evidenci“ Kniha jízd.

ZAKÁZKY

Pomůže vám jednoduše sestavit plán i rozpočet, evidovat náklady i výnosy a propojit vše s položkami dokladů. Řada vlastních nastavení a podmínek.

CRM

Zautomatizuje komunikaci se zákazníky, umožní vám vytvářet hromadné operace a zlepšuje přehled o práci vašich obchodníků. Zároveň jim usnadňuje činnost.

CENÍKY

Definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu, export cen do faktur, skladů, objednávek apod. Je možné vytvářet vlastní, sezónní i akční ceníky.

MAJETEK

Evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, rozsáhlé možnosti odpočtu leasingového majetku.

TAXEDIT S4

Nadstandardní komfortní správa daňových formulářů, zpětnovazební kontrolní systém.

TARGET S4

Mzdové účetnictví, komplexní řízení lidských zdrojů, organizování výchovy a vzdělávání zaměstnanců.

EXPEDICE

Efektivnější automatizovaná distribuce poštovních zásilek – tisk štítků, napojení na systémy přepravce aj.