4 828  vč. DPH

Money S3 – Aktivní saldo / Účetní analýzy je modul, který umožňuje operativní řešení saldokontních zápisů, tj. úpravy prvotních dokladů v podvojném účetnictví tak, aby práce účetních na tzv. „čištění salda“ byla efektivní a podstatně jednodušší.

Money S3 – Aktivní saldo / Účetní analýzy je modul, který umožňuje operativní řešení saldokontních zápisů, tj. úpravy prvotních dokladů v podvojném účetnictví tak, aby práce účetních na tzv. „čištění salda“ byla efektivní a podstatně jednodušší.

V novém seznamu se uživateli v přehledné formě zobrazí aktuální saldo včetně agregačních proměnných (účet, IČ, párovací symbol) a konkrétních zaúčtování dokladů na tyto proměnné. Přímo ze seznamu lze měnit i zdrojové doklady a jejich úhrady a zaúčtování, seznam na tyto změny automaticky on-line reaguje. Uživatel si může vybrat konfiguraci seznamu nebo nastavit libovolnou vlastní, do které lze zahrnout i ostatní proměnné účetního deníku, jako jsou středisko, zakázka, činnost nebo datum.

Výhody aktivního salda v kostce

  • Aktivní saldo několikrát zrychluje standardní činnost tzv. „čištění salda“ a u větších firem ušetří měsíčně 2-3 dny práce účetního.
  • Manažerům a účetním poskytuje nové analytické informace z účetního deníku i za více účetních roků současně.
  • Modul je datovou kostkou nad účetním deníkem a jednotlivé agregační úrovně jsou zobrazené v přehledném seznamu.
  • Poskytuje tiskové výstupy včetně grafů a exportu celého seznamu do Excelu v libovolných úrovních a přehledně a pohodlně zobrazí jednotlivé agregační úrovně – zvolené konfigurace podle vybraných proměnných (účet, IČ, párovací symbol, datum, středisko, zakázka a činnost).

Obecné sestavy
Nedílnou součástí Aktivního salda je i modul Obecné sestavy, který umožňuje v podstatě libovolný pohled na data účetního deníku podle nejrůznějších kritérií a jejich zobrazení ve formě grafu a exportu do Excelu. Sestava je umístěná v menu Účetnictví / Tiskové sestavy a pracujete s ní pomocí standardního Průvodce.
Výstup plně využívá aparát Aktivního salda a umožňuje tisknout jakoukoliv konfiguraci, která se nastaví a uloží přímo v průvodci. Zadané konfigurace se ukládají odděleně od konfigurací seznamu Aktivního salda. Princip tvorby konfigurace je naprosto shodný se seznamem Aktivního salda, avšak sestava buduje základní databázi podle nastavené konfigurace, ze které čerpá své údaje v lokálním, dočasném souboru umístěném na konkrétním počítači uživatele. Tato databáze tedy není „aktivní“ ve smyslu Aktivního salda a nepromítají se do ní další případné změny zaúčtování dokladů. Z tohoto důvodu je umožněno i prohlížení databáze v tzv. „stromečkovém“ seznamu, který zobrazíte pomocí tlačítka Tabulka na poslední straně průvodce.

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Be the first to review “Money S3 – Aktivní saldo / Účetní analýzy”