8 458  vč. DPH

Money S3 – Skladové analýzy je modul, díky kterému získávají uživatelé Money S3 silný nástroj tzv. Business Intelligence řešení. Tento modul je se svou bezkonkurenční cenou a rozsahem funkčnosti v kategorii účetních programů naprosto ojedinělý.

Money S3 – Skladové analýzy je modul, díky kterému získávají uživatelé Money S3 silný nástroj tzv. Business Intelligence řešení. Tento modul je se svou bezkonkurenční cenou a rozsahem funkčnosti v kategorii účetních programů naprosto ojedinělý.

Uživatelům z řad obchodníků, manažerů, analytiků či obchodních zástupců modul umožní vytěžit maximum informací ze skladů Money S3 a přinést nový pohled na jejich hospodaření. Napomáhá zvyšovat a optimalizovat prodej, obratovost a ziskovost. Odhalováním rizikových i silných míst v podnikání posílí konkurenceschopnost a zajistí další růst společnosti. Modul je možné si zdarma vyzkoušet v bezplatné verzi Money S3 Start a také v plných verzích z nabídky menu Analýzy, která se po instalaci verze 11.094 a vyšší objeví mezi nabídkami Objednávky a Mzdy a lze spustit celkem desetkrát.

 • S plně integrovaným modulem typu „Business Intelligence“ pracujete přímo v prostředí Money S3 s úplnou vazbou na modul Sklad.
 • K dispozici máte až deset typů analýz s libovolným pohledem na data (skladové pohyby), přičemž každou analýzu je možné převzít či upravit z předem připravených šablon, jako jsou například „zisk zásob za období“, „obrat zásob za období a odběratele“, „zisk odběratelů“, „prodej podle středisek, zakázek, činností“ a další.
 • Výpočet analýz je oproti jiným řešením bez SQL serveru velmi rychlý; podle počtu skladových pohybů trvá řádově desítky vteřin až několik minut.
 • Výpočet analýz se provádí vždy k aktuálnímu stavu skladu a je proto také kdykoli okamžitě k dispozici v režimu off-line. Aktualizaci jednotlivých analýz je pak možné provést jediným stiskem myši a ušetřit si tak čas.
 • Výsledné analýzy lze zobrazit ve formě přehledného seznamu, seskupené podle vybraných parametrů se sumarizací nákupu, prodeje, zisku a měrných jednotek, a to vše se zobrazením až do úrovně jednotlivých dokladů, včetně možnosti jejich zobrazení a úprav.
 • Každý seznam snadno a rychle můžete exportovat do programu Microsoft Excel a ulehčit si tak další zpracování profesionální analýzy.
 • Grafická podoba seznamů se ve formě přehledných grafů zobrazuje na úvodní obrazovce Money S3: Money Dnes.
 • K dispozici je celkem dvanáct parametrů, podle kterých lze sestavovat vlastní analýzy: kmenová karta, sklad, skladová skupina, měrná jednotka, pohyb, datum, IČ, firma, geografická oblast, a tři kontrolingové proměnné (středisko, zakázka, činnost).
 • Vzájemná kombinace či filtrace parametrů je hračkou, díky čemuž lze velmi snadno sestavit například pohled na prodej z vybraného skladu po jednotlivých odběratelích (s výběrem pouze těch, kteří odpovídají podle filtru, například skupině „Dealer A“) a to vše včetně roztřídění pro jednotlivé regiony.
 • Vedle nastavení parametrů analýzy lze vymezit i období, které zpracuje (včetně variabilních proměnných typu minulý/aktuální/příští  den/týden/měsíc/kvartál/rok). Zisk je možné kalkulovat jako čistou marži, hrubou marži nebo účetní zisk.
 • Složené karty můžete sledovat buď jako celek, nebo jejich každou komponentu zvlášť. Samozřejmě se lze mezi nimi rychle přepínat a sledovat tak obojí.
 • Doklady vstupující do analýz si libovolně filtrujete podle toho, zda jsou prodejní, nákupní nebo interní, a rapidně tak zvyšujete možnosti sledování vašeho zisku či prodeje.

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Be the first to review “Money S3 – Skladové analýzy”