778 004 006
Kontaktujte nás:
778 004 006

DOKUMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MONEY S3


Vše o instalaci, aktualizaci a registraci

Úvodní průvodce prací s programem

Uživatelská příručka účetního programu Money S3

Podrobný průvodce editací tiskových formulářů

Jednoduchý přehled klávesových zkratek

Přehledný popis základních funkcí a charakteristik

DOKUMENTACE ROZŠIŘUJÍCÍCH MODULŮ


Modul sloužící k evidovaní tržeb a komunikaci s finanční správou

Modul umožňující importování dokladů přímo do Money S3

Modul umožňuje periodickou a hromadnou fakturaci, čímž vám znatelně ulehčí práci v Money S3

Modul Pokladny Euro umožňuje import a export dat mezi Money S3 a registrační pokladnami

Samostatná aplikace, která slouží k automatizaci opakovaných procesů v Money S3

Modul který je tzv. datovou analýzou nad skladovými pohyby. Slouží jako základní analytický nástroj skladových pohybů

Modul primárně slouží k tzv. „čištění salda“ , čímž odpadá zdlouhavá práce účetních

Modul k plánování , evidenci a účtování služebních cest v Money S3

Modul využívá ke komunikaci většina moderních řešení internetových obchodů

S modulem budete snadno organizovat, evidovat a řídit veškeré činnosti související se servisem, reklamacemi a opravami v libovolném podnikatelském oboru

Modul umožňuje vystavovat doklady na straně klienta a odesílat je do Money S3 v účetní firmě přes internet nebo na externím paměťovém médiu

DOKUMENTACE DALŠÍCH FUNKCÍ


Umožňují subjektům nebo jiným osobám komunikovat s orgány veřejné moci elektronicky přímo z Money S3

Umožňuje exportovat fakturu nebo faktury do souboru a naimportovat do aplikací zásilkových společností

Modul umožňuje přímé propojení Money S3 s aplikací iDoklad

Umožňuje exportování výkazů v podobě požadovaném formátu do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS)