778 004 006
Kontaktujte nás:
778 004 006

DOKUMENTACE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MONEY S4


Přehledný seznam klávesových zkratek, díky kterým budete v Money S4 pracovat efektivněji

Vše o instalaci, aktualizaci a registraci které se Vám můžou hodit

Průvodce úvodem práce s programem i s příklady

Návod k rychlému převodu dat mezi systémy Money S3 a Money S4

DOKUMENTACE ROZŠIŘUJÍCÍCH MODULŮ


Modul podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží k tzv. čištění salda

Administrativní registr ekonomických subjektů v Money S4

Modul pro vytváření analýz a grafů z obchodních dat v Money S4

(Customer relationship management) Modul pro zlepšení vztahu ke klientovi

Samostatná aplikace, která slouží k automatizaci opakovaných procesů v Money S4

Modul který slouží pro používání čárových kódů v cenících, zásobách a na dokladech

Modul umožnující propojení Vaši datové schránky s Money S4

Modul je určený pro vedení podrobné evidence dokumentů přímo v Money S4

Modul sloužící k evidovaní tržeb a komunikaci s finanční správou

Modul obstarávající nakládání s odpadem a komunikace se společností EKO-KOM

Modul slouží k odesílání e-mailů s doklady atd. automaticky

Statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie

Modul k plánování , evidenci a účtování služebních cest v Money S4

Modul určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů uskutečněných na účtech online platebních bran

Modul slouží k vytvoření aelektronickému odesílání kontrolního hlášení finanční správě přímo z Money S4

Modul nezbytný k chodu Money S4

Modul k evidenci a správě mezinárodního DPH v Money S4

Modul sloužící ke vzdálenému přístupu a práce v Money S4 online

Modul sloužící ke snadnému navedení počátečních stavů do Money S4

Modul sloužící k vytváření dobropisů a nebo vrubopisů s možností navázání přímo na doklady v Money S4

Modul sloužící k propojení Money S4 přímo s aplikací Outlook

S modulem je možné evidovat autorské a recyklační (PHE) poplatky

Modul umožňuje přímé propojení Money S4 s aplikací iDoklad

Modul eviduje vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti pro poskytovatele i příjemce

Modul zajišťuje přímou komunikaci s přepravními službami Geis Parcel CZ s.r.o. a Geis CZ s.r.o.

Modul zajišťuje přímou komunikaci s přepravními službami In Time Spedice, spol. s r. o

Modul slouží ke kontrole nároku na osvobození transakcí od daně z přidané hodnoty

Modul slouží ke snadnému sestavování účetní závěrky dle platných předpisů a norem

Modul slouží k evidování, vytváření a práce s upomínkami a penalizacemi přímo v Money S4

Modul slouží k evidování a kontrole výrobních čísel a šarží výrobků či zboží.

Modul umožňuje evidování všech záznamů na jednotlivé zakázky a vytváření reportu o ziskovosti

Modul umožňuje vytváření a práci se zálohovými fakturami dle platné legislativy

Modul umožňuje evidenci a práci s doklady ve zvláštním režimu DPH přímo v Money S4

Modul umožňující práci s DPH v rámci elektronických poskytovatelů, telekomunikací a rozhlasového a televizního vysílání


Technické informace – nároky na provoz ERP systému Money S4